Kompenzácia cien energií za malých odberateľov elektriny a plynu

Nižšie nájdete sumár potrebných informácií k poskytnutiu kompenzácie cien energií za malých odberateľov elektriny a plynu.

UPOZORNENIE:

 

Dovoľujeme si Vás informovať o začatí procesu ročného zúčtovania kompenzácií v kategórii Malých odberateľov za elektrinu a plyn za rok 2023. Zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky budú dotknutým subjektom zaslané formuláre týkajúce sa ročného zúčtovania na ich e-mailové adresy. 

 

UPOZORNENIE:

 

Žiadosti o kompenzácie v súvislosti s dodávkou elektriny/plynu pre malých odberateľov elektriny/plynu je možné predkladať len za oprávnené obdobie roka 2023. Dovoľujeme si Vás taktiež informovať, že termín na podanie žiadosti za oprávnené obdobie december 2023 bol predĺžený do konca februára 2024. Po uplynutí uvedeného dátumu nebude podávanie žiadosti možné, preto Vás žiadame, aby ste využili túto príležitosť a podali svoje žiadosti v stanovenom období.

  

Za oprávnené obdobie roka 2024 nebol prijatý žiadny kompenzačný mechanizmus.

 

INFORMÁCIE PRE ROK 2023

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z. (PDF, 219 KB)

Usmernenie k nariadeniu vlády SR pre rok 2023 (PDF, 369 KB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o poskytnutie kompenzácie (PDF, 2 MB)

 

Príloha k žiadosti o základnú kompenzáciu za mesiac 09/2023 (XLSX, 40 KB)

Príloha k žiadosti o základnú kompenzáciu za mesiac 10-12/2023 (XLSX, 40 KB)

 

Žiadosť o prepočet kompenzácií vyplatených za dodávku elektriny do 1. júla 2023 (XLSX, 70,4 KB)

Žiadosť o prepočet kompenzácií vyplatených za dodávku plynu do 1. októbra 2023 (XLSX, 70,4 KB)

 

Príloha k žiadosti o dodatočnú kompenzáciu za elektrinu (XLSX, 21,3 KB)

Príloha k žiadosti o dodatočnú kompenzáciu za plyn (XLSX, 21,3 KB)

 

 

> Podávanie žiadosti o poskytnutie kompenzácie <

 

Zoznam poskytnutých kompenzácií (PDF, 451 KB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk