Kompenzácia cien energií za vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a plynu

Nižšie nájdete sumár potrebných informácií k poskytnutiu kompenzácie cien energií za vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a plynu

INFORMÁCIE PRE ROK 2024

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. (PDF, 219 KB)

Usmernenie k nariadeniu vlády SR (PDF, 468 KB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o poskytnutie kompenzácie (PDF, 2MB)

 

Príloha k žiadosti o základnú kompenzáciu v roku 2024 (XLSX, 39,6 KB)

 

 

INFORMÁCIE PRE ROK 2023

 

O procese a termínoch zúčtovania kompenzácií za rok 2023 (reálne spotreby za celý rok 2023) budú žiadatelia informovaní po ukončení poskytovania kompenzácií za rok 2023.

 

UPOZORNENIE:

 

Žiadosti o kompenzácie v súvislosti s dodávkou elektriny/plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny/plynu roku 2023 je možné predkladať len za oprávnené obdobie roka 2023. Dovoľujeme si Vás taktiež informovať, že termín na podanie žiadosti za oprávnené obdobie december 2023 bol predĺžený do konca februára 2024. Po uplynutí uvedeného dátumu nebude podávanie žiadosti možné, preto Vás žiadame, aby ste využili túto príležitosť a podali svoje žiadosti v stanovenom období.

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z. (PDF, 223 KB)

Usmernenie k nariadeniu vlády SR (PDF, 378 KB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o poskytnutie kompenzácie (PDF, 2 MB)

 

Príloha k žiadosti o základnú kompenzáciu za mesiac 09/2023 (XLSX, 39,6 KB)

Príloha k žiadosti o základnú kompenzáciu za mesiac 10-12/2023 (XLSX, 39,6 KB)

 

Žiadosť o prepočet kompenzácií vyplatených za dodávku elektriny do 1. júla 2023 (XLSX, 68,8 KB)

Žiadosť o prepočet kompenzácií vyplatených za dodávku plynu do 1. októbra 2023 (XLSX, 68,8 KB)

 

Príloha k žiadosti o dodatočnú kompenzáciu za elektrinu (XLSX, 21,4 KB)

Príloha k žiadosti o dodatočnú kompenzáciu za plyn (XLSX, 21,4 KB)

 

 

> Podávanie žiadosti o poskytnutie kompenzácie <

 

 Zoznam poskytnutých kompenzácií (PDF, 411 KB)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk