Kompenzácia cien plynu za domácnosti

Nižšie nájdete sumár potrebných informácií k poskytnutiu kompenzácie cien plynu za domácnosti

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z. (PDF, 219 KB)

Usmernenie k nariadeniu vlády SR (PDF, 245 KB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o poskytnutie kompenzácie (PDF, 1,72 MB)

 

Registračný formulár_kompenzácie cien plynu za domácnosti (XLSX, 26 KB)

Príloha k žiadosti o kompenzáciu cien plynu za domácnosti_záloha (XLSX, 15 KB)

Príloha k žiadosti o kompenzáciu cien plynu za domácnosti_doplatok (XLSX, 16,2 KB)

 

> Podávanie žiadosti o poskytnutie kompenzácie <

 

Zoznam poskytnutých kompenzácií (PDF, 429 KB)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk