Národné projekty

Národný projekt „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ je podporený z operačných programov:

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk