Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií

Výročné správy - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Výročné správy - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Výročné správy - Slovenská obchodná inšpekcia

Výročné správy - Puncový úrad

Výročné správy - Múzeum obchodu

Výročné správy - Hlavný banský úrad


Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií - archív

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk