Vybrané nebezpečné látky a pesticídy

kontakt:

Ministerstvo hospodárstva SR

oddelenie pre zákaz chemických zbraní a riadenie

obchodovania s vybranými chemickými látkami

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

tel.: +421 2 4854 2164.........e-mail: jana.talabova@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk