Vývoz zdravotníckych ochranných prostriedkov mimo EÚ

Európska komisia na základe čl. 5 nariadenia (EÚ) 2015/479 o spoločných pravidlách pre vývozy s účinnosťou od 15. 3. 2020 prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/402, ktorým sa vývoz zdravotníckych osobných ochranných prostriedkov (OOP) do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, dočasne podmieňuje vývozným povolením. Zoznam dotknutých výrobkov je uvedený v prílohe I nariadenia 2020/402.

Na základe doplňujúceho nariadenia (EÚ) 2020/426 vývozné povolenie nie je potrebné pri vývoze OOP do V. Británie, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Faerských ostrovov, Andory, San Marina a zámorských území EÚ uvedených v prílohe II Zmluvy o založení EÚ.

Platnosť opatrenia je 6 týždňov a nie je vylúčené jeho ďalšie predĺženie podľa aktuálneho vývoja s dostupnosťou OOP v EÚ.

Pre exportérov OOP so sídlom v SR vývozné povolenia udeľuje Ministerstvo hospodárstva SR. Vzor žiadosti o udelenie povolenia, ako aj ďalšie konkrétne usmernenia a pokyny pre žiadateľov sú uvedené v prílohách nižšie.

Aktuálne informácie na stránke Európskej komisie: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2123

 

Kontakt:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské Nivy 44/A

827 15 Bratislava

licencie@mhsr.sk

Tel.: 02/4854 2167, 02/4854 2175

Fax: 02/4342 3915

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk