Obchodovanie s oceľou

!!!UPOZORNENIE!!!

S účinnosťou od 16. mája 2020 prestáva platiť systém predbežnej kontroly zákazu dovozu niektorých výrobkov zo železa a ocele.

Európska Komisia rozhodla, že nebude predlžovať platnosť vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/670, ktorým sa zavádza predchádzajúca kontrola Únie nad dovozom niektorých výrobkov zo železa a ocele pochádzajúcich z určitých tretích krajín, ktoré je použiteľné do 15. mája 2020.

Po tomto dátum nebude vyžadované pre prepustenie výrobkov zo železa a ocele predloženie kontrolného dokladu vydaného Odborom výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva SR.

Súčasný systém predbežnej kontroly nahradí Európska únia novým štatistickým nástrojom umožňujúcim rýchlejšie spracovanie údajov o aktuálnych dovozoch.

Vydané kontrolné doklady (vyčerpané i nevyčerpané) nie je nutné vracať.

Nové žiadosti o vydanie kontrolného dokladu nebudú po 15. máji 2020 prijímané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk