Výrobky obranného priemyslu

 

Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií - 23. októbra 2013

Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií - 13. novembra 2013

Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií - 9. decembra 2013

392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR o vydaní opatrenia č. 2/2019 zo 14.októbra 2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.pdf

Používateľská príručka "Licenčné konanie"

 

Kontakt

 

Zahraničný obchod - výrobky obranného priemyslu

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk