Prekurzory drog

Legislatívne predpisy

Národná legislatíva:

Zákon c. 331/2005
Vyhláška č. 380/2005
Zákon 425/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2005 Z. z. 
Vyhláška 12/2011 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z.  

Úprava obchodu v rámci EÚ:

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 273/2004
Úprava obchodu v rámci EÚ ako aj Úprava obchodu krajín EÚ s nečlenskými krajinami EÚ – Nariadenie komisie c.1277/2005

Úprava obchodu krajín EÚ s nečlenskými krajinami EÚ:

Nariadenie Rady (ES) č. 297/2009,ktorým sa dopĺňa Nariadenie č. 1277/2005
Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005
Úprava obchodu v rámci EÚ ako aj Úprava obchodu krajín EÚ s nečlenskými krajinami EÚ – Nariadenie komisie c.1277/2005 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 225/2011 zo 7. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk