Obchodovanie s hliníkom

!!!UPOZORNENIE!!!

S účinnosťou od 16. mája 2020 prestáva platiť systém predbežnej kontroly dovozu niektorých výrobkov z hliníka.

Európska Komisia rozhodla, že nebude predložovať platnosť vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/640, ktorým sa zavádza predchádzajúca kontrola Únia nad dovozom niektorých výrobkov z hliníka pochádzajúcich z určitých tretích krajín, ktoré je použiteľné do 15. mája 2020.

Po tomto dátume nebude vyžadované pre prepustenie výrobkov z hliníka predloženie kontrolného dokladu vydaného Odborom výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva SR.

Súčasný systém predbežnej kontroly nahradí Európska únia novým štatistickým nástrojom umožňujúcim rýchlejšie spracovanie údajov o aktuálnych dovozoch.

Vydané kontrolné doklady (vyčerpané i nevyčerpané) nie je nutné vracať.

Nové žiadosti o vydanie kontrolného dokladu nebudú po 15. máji 2020 prijímané.

 

 

 

  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk