Oznámenia - I. kalendárny polrok 2024

Oznámenia o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi k reguláciám zverejneným v Registri ex post na
I. kalendárny polrok 2024

 

 

Aktuálne prebiehajúce verejné ex post konzultácie: 9

 

 

Materiály na stiahnutie:

VZOROVÉ OZNÁMENIE O ZAČATÍ VEREJNÝCH EX POST KONZULTÁCIÍ (DOCX) (20 kB)

VZOROVÝ DOTAZNÍK (DOCX) (24 kB) (PDF) (693 kB)

(použite v prípade zvolenia dotazníkovej formy ex post konzultácií)

 

 

Metodická podpora: expost@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk