Informácie o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi

Aktualizované dňa: 29.11.2023

 

Na tejto stránke sú uverejnené informácie (oznámenia) o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektami v zmysle bodu 10.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov k reguláciám uvedeným v Registri regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie.

 

Aktuálne prebiehajúce verejné ex post konzultácie: 9

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk