Informácie o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi

Aktualizované dňa: 22.4.2024

 

Na tejto stránke sú uverejnené informácie (oznámenia) o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektami v zmysle bodu 10.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov k reguláciám uvedeným v Registri regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie.

Spôsob zapojenia podnikateľských subjektov do ex post konzultácií: kontaktovanie zodpovednej osoby uvedenej v oznámení o začatí verejných ex post konzultácií ku konkrétnej regulácii, prípadne vyplnenie a zaslanie dotazníka (ak je dostupný).

 

Materiály na stiahnutie:

 

VZOROVÉ OZNÁMENIE O ZAČATÍ VEREJNÝCH EX POST KONZULTÁCIÍ (DOCX) (20 kB)

Vzorové oznámenie je potrebné prispôsobiť jednotlivým reguláciám a taktiež vymazať informatívny text označený červenou farbou.

 

VZOROVÝ DOTAZNÍK (DOCX) (24 kB) (PDF) (693 kB)

Vzorový dotazník použite v prípade zvolenia dotazníkovej formy ex post konzultácií.

 

 

 

 

Metodická podpora: expost@mhsr.sk

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk