Prebiehajúce konzultácie a predbežné informácie

Predkladateľ:        Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Materiál:                Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/251

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:       Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Materiál:               Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/252

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk