Prebiehajúce konzultácie

 

Predkladateľ:   Ministerstvo vnútra SR
Materiál:           Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2024 
Konzultácie:     od 30.11.2023 do 13.12.2023
Kontakt:           lubica.michonova@minv.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/329

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 27.11.2023 do 4.12.2023
Kontakt:           marek.hudec@mindop.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/327

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Materiál:           Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 27.11.2023 do 1.12.2023
Kontakt:           bibiana.kapustova@land.gov.sk, barbora.kozlikova@land.gov.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/326

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 27.11.2023 do 1.12.2023
Kontakt:           Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor legislatívy, Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/325

 


  

Predkladateľ:   Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR 
Materiál:           Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z ... 2023 o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu
Konzultácie:     od 23.11.2023 do 1.12.2023
Kontakt:           ivan.martyak@teleoff.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/324

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Predbežná informácia podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 23.11.2023 do 6.12.2023
Kontakt:           scdpk@mindop.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/323

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo financií SR
Materiál:           Návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov 
Konzultácie:     od 23.11.2023 do 1.12.2023
Kontakt:           zuzana.vlcejova@mfsr.sk; viera.simanova@mfsr.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/322

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo vnútra SR
Materiál:           Návrh zákona o kritickej infraštruktúre
Konzultácie:     od 22.11.2023 do 5.12.2023
Kontakt:           frantisek.hajduk@minv.sk, veronika.hurychova@minv.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/320

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Konzultácie:     od 21.11.2023 do 20.12.2023
Kontakt:           opv@employment.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/319

  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk