Výkladové stanoviská

Aktualizácia: 21.3.2024

Dňa 27. septembra 2023 vláda SR svojím uznesením č. 479/2023 schválila materiál Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorý nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2023.

 

V tejto súvislosti boli aktualizované výkladové stanoviská, ktorých cieľom je objasniť niektoré procesy a poskytnúť čo najpodrobnejšie odpovede na najčastejšie otázky predkladateľov a iných subjektov.  

Výkladové stanoviská budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať o nové body.

V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, resp. Vás zaujíma otázka, ktorá tu nie je vysvetlená, kontaktujte nás na mailových adresách dolozka@mhsr.sk alebo 1in2out@mhsr.sk.

 

Okruhy otázok:

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk