Stála pracovná komisia a jej stanoviská

Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len "Komisia") bola zriadená k 1. októbru 2015. Jej úlohou je poskytovať metodickú podporu spracovateľom doložky a analýz vybraných vplyvov v priebehu ich spracovania, posudzovať kvalitu procesu posudzovania vplyvov, kvalitu vypracovania doložky a analýzy vybraných vplyvov (ku ktorým vypracúva stanovisko v rámci predbežného pripomienkového konania a záverečného posúdenia vybraných vplyvov), a oboznamovať predkladateľa so stanoviskom k doložke a analýze vplyvov.

Komisia sa nevyjadruje k vecnej stránke materiálu, ale posudzuje predkladané návrhy z hľadiska vplyvov na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie (vrátane testu malých a stredných podnikov), sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov na informatizáciu spoločnosti a vplyvov na služby verejnej správy pre občana.

Komisiu tvoria zástupcovia týchto inštitúcií:

 • Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je gestorom vplyvov na podnikateľské prostredie, a koordinuje celý proces podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov,
 • Ministerstvo financií SR, ktoré je gestorom vplyvov na rozpočet verejnej správy,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je gestorom sociálnych vplyvov a vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
 • Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je gestorom vplyvov na životné prostredie,
 • Ministerstvo vnútra SR, ktoré je gestorom vplyvov na služby verejnej správy pre občana,
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré je gestorom vplyvov na informatizáciu,
 • Úrad vlády Slovenskej republiky, ktoré je gestorom goldplatingu  a
 • združenie na podporu malých a stredných podnikov - Slovak Business Agency, ktorá je gestorom vplyvov na malé a stredné podniky.

Menný zoznam členov a odborných pracovníkov Komisie:

 • JUDr. Martin Semanco, predseda,
 • Ing. Martin Michlo, zodpovedný za vplyvy na rozpočet verejnej správy,
 • Mgr. Iveta Ondrášiková, zodpovedná za vplyvy na podnikateľské prostredie,
 • Mgr. Lucia Fašungová, PhD., zodpovedná za sociálne vplyvy,
 • JUDr. Ľubica Dilongová, PhD., zodpovedná za vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,
 • Mgr. Pavol Široký, zodpovedný za vplyvy na životné prostredie,
 • JUDr. Ing. Pavol Vaník, PhD., zodpovedný za vplyvy na služby verejnej správy pre občana,
 • JUDr. Jaroslav Petržel, zodpovedný za vplyvy na informatizáciu,
 • Ing. Marián Letovanec, zodpovedný za vplyvy na malé a stredné podniky,
 • JUDr. Zuzana Dzurjaníková, PhD., zodpovedná za goldplating
 • JUDr. Michal Malatinský, PhD., člen za Úrad vlády SR,
 • Mgr. Peter Kováč, odborný pracovník.

Stanoviská Komisie na stiahnutie

Stanoviská Komisie za rok 2015

október (ZIP, 1,3MB), november (ZIP, 1,8MB), december (ZIP, 1,6MB)

Stanoviská Komisie za rok 2016

január (ZIP, 1,3MB), február (ZIP, 1,2MB), marec (ZIP, 1,6MB), apríl (ZIP, 2MB), máj (ZIP, 1,4MB), jún (ZIP, 3,2MB), júl (ZIP, 6,3MB), august (ZIP, 8,3MB), september (ZIP, 3,9MB), október (ZIP, 1,5MB), november (ZIP, 6,2MB), december (ZIP, 5,8MB)

Stanoviská Komisie za rok 2017

január (ZIP, 2,2MB), február (ZIP, 7,4MB), marec (ZIP, 7,3MB), apríl (ZIP, 6,3MB), máj (ZIP, 5,9MB), jún (ZIP, 7,9MB), júl (ZIP, 5,1MB), august (ZIP, 8MB), september (ZIP, 6,2MB), október (ZIP, 5MB), november (ZIP, 7MB), december (ZIP, 3,7MB)

Stanoviská Komisie za rok 2018

január (ZIP, 3,3MB), február (ZIP, 4,8MB), marec (ZIP, 4,3MB), apríl (ZIP, 5,4MB), máj (ZIP, 7,2MB), jún (ZIP, 5,3MB), júl (ZIP, 7MB), august (ZIP, 7MB), september (ZIP, 2,4MB), október (ZIP, 5,8MB), november (ZIP, 6,6MB), december (ZIP, 5,8MB)

Stanoviská Komisie za rok 2019

január (ZIP, 5,2MB), február (ZIP, 3,5MB), marec (ZIP, 7,2MB), april (ZIP, 7,2MB), máj (ZIP, 6,7MB), jún (ZIP, 4,4MB), júl (ZIP, 4,5MB), august (ZIP, 4,8MB), september (ZIP, 3,1MB), október (ZIP, 10,4MB), november (ZIP, 5,7MB), december (ZIP, 4,2MB)

Stanoviská Komisie za rok 2020

január (ZIP, 4,5MB), február (ZIP, 1,2MB), marec (ZIP, 1,7MB), apríl (ZIP, 3,7MB), máj (ZIP, 3,4MB), jún (ZIP, 6,4MB), júl (ZIP, 5,8MB), august (ZIP, 8,5MB), september (ZIP, 5,2MB), október (ZIP, 10,5MB) november (ZIP, 8,5MB), december (ZIP, 10,7MB)

Stanoviská Komisie za rok 2021

január (ZIP, 5,1MB), február (ZIP, 7,2MB), marec (ZIP, 9,3MB), apríl (ZIP, 10,1MB), máj (ZIP, 7,5MB), jún (ZIP, 13,9MB), júl (ZIP, 9,9MB), august (ZIP, 12,5MB), september (ZIP, 9,5MB), október (ZIP, 15,6MB), november (ZIP, 13,3MB), december (ZIP, 10,9MB)

Stanoviská Komisie za rok 2022

január (ZIP, 4,3MB), február (ZIP, 7MB), marec (ZIP, 13,5MB), apríl (ZIP, 13MB), máj (ZIP, 16,3MB), jún (ZIP, 8,8MB), júl (ZIP, 16,1MB), august (ZIP, 16,4MB), september (ZIP, 17,9MB), október (ZIP, 19,6MB), november (ZIP, 16MB), december (ZIP, 10,6MB)

Stanoviská Komisie za rok 2023

január (ZIP, 4,7MB), február (ZIP, 9,6MB), marec (ZIP, 9,2MB), apríl (ZIP, 12,5MB), máj (ZIP, 11,4MB), jún (ZIP, 7,7MB), júl (ZIP, 10,4MB), august (ZIP, 15MB), september (ZIP, 9,5MB), október (ZIP, 7,4MB), november (ZIP, 7,1MB), december (ZIP, 5,2MB)

Stanoviská Komisie za rok 2024

január (ZIP, 5,3MB), február (ZIP, 4MB), marec (ZIP, 9,2MB), apríl (ZIP, 6MB), máj (ZIP, 9,5MB), jún (ZIP, 10,5MB)

Stanoviská Komisie sú publikované na mesačnej báze, vždy za predchádzajúci mesiac.

 

Výročné správy Komisie na stiahnutie

Výročná správa Komisie za rok 2016 (PDF, 821kB), 2017 (PDF, 930kB), 2018 (PDF, 880kB), 2019 (PDF, 1MB), 2020 (PDF, 1,5MB), 2021 (PDF, 1,5MB), 2022 (PDF, 1,5MB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk