Školenie k aktualizovanej Jednotnej metodike - 22.6.2021

 

Dňa 22.6.2021 sa uskutočnilo ONLINE školenie k aktualizovanej Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 234/2021 zo dňa 5.5.2021 a nadobudla účinnosť dňa 1.6.2021.

Školenie bolo určené pre zástupcov jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Jednotlivé bloky školenia boli prezentované vo forme nahrávok, ktoré sú za účelom možnosti opätovného prehrávania sprístupnené nižšie na tejto stránke.

 

Školenie bolo rozdelené do 4 častí:

1. časť: Zmeny v texte Jednotnej metodiky, účinné od 1. júna 2021

2. časť: Zavedenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov - nový bod č. 6 Jednotnej metodiky

3. časť: Zmeny v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

4. časť: Zmeny v kalkulačke vplyvov podnikateľského prostredia

 

Materiály na stiahnutie:

1. časť: Zmeny v texte Jednotnej metodiky, účinné od 1. júna 2021

PREZENTÁCIA (PDF)    ŠKOLIACI MATERIÁL (PDF)    NAHRÁVKA (MP4)

 

2. časť: Zavedenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov - nový bod č. 6 Jednotnej metodiky  

PREZENTÁCIA (PDF)    ŠKOLIACI MATERIÁL (PDF)    NAHRÁVKA (MP4)

 

3. časť: Zmeny v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

PREZENTÁCIA (PDF)    ŠKOLIACI MATERIÁL (PDF)    NAHRÁVKA (MP4)

 

4. časť: Zmeny v kalkulačke vplyvov podnikateľského prostredia

PREZENTÁCIA (PDF)     NAHRÁVKA (MP4)

 

 

Kontakty pre konzultácie

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk