Dokumenty

V tejto sekcii nájdete na jednom mieste všetky potrebné súbory a dokumenty týkajúce sa procesu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

 

Úplné znenie Jednotnej metodiky:

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

 

Doložka vybraných vplyvov a analýzy vplyvov:

Doložka vybraných vplyvov

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Analýza sociálnych vplyvov 

Analýza vplyvov na životné prostredie 

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

 

Zoznam legislatívnych úloh a zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia:

Zoznam legislatívnych úloh, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - Návrh na zaradenie právneho predpisu dotýkajúceho sa podnikateľského prostredia do zoznamu

 

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách a formulár na zaradenie do zoznamu:

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - žiadosť o zaradenie do zoznamu na konzultácie

 

Ostatné:

Kalkulačka nákladov regulácie (aktualizovaná, s priemernou mesačnou hrubou mzdou v národnom hospodárstve za rok 2019)

Uznesenie vlády SR č. 24/2015, ktorým nadobudla účinnosť Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov 1. októbra 2015

Uznesenie vlády č. 76 z 24. februára 2016, ktorým nadobudla účinnosť aktuálna Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov 1. apríla 2016

Vzor riadneho predbežného stanoviska s tabuľkou predpokladaných vplyvov

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk