Aktuálne dokumenty Jednotnej metodiky

Aktualizácia: 4.3.2024

 

V tejto sekcii nájdete na jednom mieste všetky aktuálne dokumenty a prílohy Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE

Dňa 1.10.2023 vstúpilo do platnosti znenie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, schválené uznesením vlády SR č. 479/2023 zo dňa 27.9.2023.

Zavedené zmeny súvisia s finalizáciou reformy Goldplating a týkajú sa i prílohy č. 1 JM - Doložky vybraných vplyvov a príloh č. 2 - Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, č. 3a - Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, č. 3b - Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, č. 5 - Analýzy vplyvov na životné prostredie a prílohy č. 6 Analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

Bližšie informácie v sekcii Reforma Goldplating.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Znenie Jednotnej metodiky a jej príloh

Úplné (konsolidované) znenie Jednotnej metodiky

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023

  • konsolidované znenie (PDF, 770 kB)
  • konsolidované znenie s farebne vyznačenými zmenami (PDF, 770 kB)

 

Aktuálne prílohy Jednotnej metodiky:

Príloha č. 1 Doložka vybraných vplyvov (DOC) (PDF) NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023

Príloha č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu  (DOC) NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023

Príloha č. 3a Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (DOC) NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023

Príloha č. 3b Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (XLSNOVÉ ZNENIE od 20.5.2024

Príloha č. 4  Analýza sociálnych vplyvov (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 5 Analýza vplyvov na životné prostredie (DOC) NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023

Príloha č. 6 Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (DOC) NOVÉ ZNENIE od 1.10.2023

Príloha č. 7 Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (nezmenené znenie) (DOC)

Príloha č. 8 Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (znenie účinné od 10.6.2022) (DOC) (PDF)

Príloha č. 9a: Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (formulár) (PDF) (DOC)

Príloha č. 9b: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie (XLS)

 

Vzor vyplnenia analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a kalkulačky nákladov

MS SR: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF)

MS SR: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (XLSX)

 

 

Staršie verzie Jednotnej metodiky

 

Zoznam legislatívnych úloh a zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia:

Zoznam legislatívnych úloh, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi 

Zoznam materiálov z Plánu práce vlády, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - Návrh na zaradenie právneho predpisu dotýkajúceho sa podnikateľského prostredia do zoznamu

 

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách a formulár na zaradenie do zoznamu:

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - žiadosť o zaradenie do zoznamu na konzultácie

 

Riadne predbežné stanoviská

Vzor riadneho predbežného stanoviska bol ustanovený v rámci materiálu Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013.

Tento vzor bol neskôr upravený v zmysle materiálu Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vády SR č. 76/2016 z 24. februára 2016.

Vzor riadneho predbežného stanoviska s tabuľkou predpokladaných vplyvov (2016)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk