Aktuálne dokumenty Jednotnej metodiky

Aktualizácia: 9.6.2022

 

V tejto sekcii nájdete na jednom mieste všetky aktuálne dokumenty a prílohy Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE

Od 10.6.2022 vstúpila do platnosti aktualizovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (schválená uznesením vlády SR č. 383/2022 zo dňa 8.6.2022).

Bližšie informácie nájdete v sekcii Jednotná metodika - znenie účinné od 10.6.2022.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Znenie Jednotnej metodiky a jej príloh

 

Úplné (konsolidované) znenie Jednotnej metodiky, účinné od 10.6.2022

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

 

Prílohy Jednotnej metodiky, účinné od 10.6.2022:

Príloha č. 1 Doložka vybraných vplyvov (znenie účinné od 10.6.2022) (DOC) (PDF)

Príloha č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (znenie účinné od 10.6.2022) (DOC) (PDF)

Príloha č. 3a Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 3b Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (aktuálna verzia: 31.3.2022) XLS

Príloha č. 4 Analýza sociálnych vplyvov  (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 5 Analýza vplyvov na životné prostredie  (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 6 Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 7 Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 8 Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (znenie účinné od 10.6.2022) (DOC) (PDF)

Príloha č. 9a: Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (formulár) (PDF) (DOC) NOVÉ

Príloha č. 9b: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie (XLS) NOVÉ

 

 

Vzor vyplnenia analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a kalkulačky nákladov

MS SR: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF)

MS SR: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (XLSX)

 

 

 

Staršie verzie Jednotnej metodiky

 

Zoznam legislatívnych úloh a zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia:

Zoznam legislatívnych úloh, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi (za rok 2021 zatiaľ vládou neschválené)

Zoznam materiálov z Plánu práce vlády, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - Návrh na zaradenie právneho predpisu dotýkajúceho sa podnikateľského prostredia do zoznamu

 

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách a formulár na zaradenie do zoznamu:

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - žiadosť o zaradenie do zoznamu na konzultácie

 

Riadne predbežné stanoviská

Vzor riadneho predbežného stanoviska bol ustanovený v rámci materiálu Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013.

Tento vzor bol neskôr upravený v zmysle materiálu Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vády SR č. 76/2016 z 24. februára 2016.

Vzor riadneho predbežného stanoviska s tabuľkou predpokladaných vplyvov (2016)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk