Dokumenty platné do 31.5.2021

 

Dňa 1.6.2021 vstúpila do platnosti aktualizovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 234/2021 zo dňa 5.5.2021.

V zmysle prechodných ustanovení všetky materiály, ktoré boli predložené do PPK alebo MPK pred 31.5.2021 sa dokončia podľa Jednotnej metodiky účinnej do 31.5.2021.

V rámci tejto aktualizácie došlo i k úpravám viacerých príloh Jednotnej metodiky. Ostatné prílohy ale ostávajú nezmenené a sú naďalej v platnosti.

 

 

Znenie Jednotnej metodiky a jej príloh - platné do 31.5.2021

 

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov - znenie účinné do 31.5.2021 PDF

 

Doložka vybraných vplyvov - znenie účinné do 31.5.2021 DOC

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy DOC

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie - znenie účinné do 31.5.2021 DOC

Analýza sociálnych vplyvov - znenie účinné do 31.5.2021 DOC

Analýza vplyvov na životné prostredie DOC

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti - znenie účinné do 31.5.2021 DOC

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana DOC

 

Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia - znenie účinné do 31.5.2021 XLS

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk