02. 04. 2024

Zahájenie III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí Interreg Europe

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dáva do pozornosti možnosť zapojiť sa do III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí programu Interreg Europe v programovom období 2021 – 2027. Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projektový zámer v období od 20. marca do 7. júna 2024 prostredníctvom webovej stránky Interreg Europe.

Čítať viac
22. 03. 2024

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru povedie Ľubica Šimková

Vo štvrtok 21. marca 2024 sa vedenia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR ujala Ľubica Šimková, ktorú do funkcie menovala podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Ľ. Šimková tak vystriedala v pozícii generálneho riaditeľa Alexandra Hlatkého, ktorý sa stal novým generálnym riaditeľom sekcie európskych programov na Ministerstve hospodárstva SR.

Čítať viac
21. 03. 2024

Jadrová energia má zásadným spôsobom prispieť k zabezpečeniu dostatku energie aj k dekarbonizácii

Na historicky prvom Jadrovom samite (Nuclear Energy Summit) v Bruseli až 36 krajín, vrátane Číny, Indie a USA, hovorilo o nenahraditeľnom význame jadrovej energie pri zabezpečení dostatku zdrojov pre bežnú spotrebu aj priemysel. Diskutujúci zároveň zdôraznili nezastupiteľnú úlohu jadrovej energie pri prechode od fosílnych palív. Jednou z tém na samite boli aj formy financovania výstavby nových zdrojov i prípadné predlžovanie životnosti existujúcich reaktorov. Francúzsko v tejto veci vyvíja iniciatívu, aby sa do financovania týchto projektov vo väčšej miere zapojili multilaterálne inštitúcie, ako sú Svetová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, alebo ich ekvivalenty z Ázie či Ameriky.

Čítať viac
20. 03. 2024

Novela energetických zákonov prináša posilnenie práva a ochranu spotrebiteľov v energetike a prechod právomocí v oblasti štátneho dozoru na ÚRSO

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo rozsiahlu novelizáciu štyroch základných energetických zákonov, ktoré zohľadňujú najmä skúsenosti z aplikačnej praxe. Novela zákonov prináša najmä sprehľadnenie faktúr pre spotrebiteľov, rozšírenie právomocí a nové kontrolné kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), čím dochádza k posilneniu jeho postavenia. Na ÚRSO rovnako prechádzajú právomoci v oblasti štátneho dozoru zo Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), upravuje sa spôsob výkonu cenovej regulácie, či ustanovenia týkajúce sa ukladania povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme. Novela zároveň umožní ľahšie pripájanie obnoviteľných zdrojov. Účinnosť zmien, ktoré ešte musí schváliť Národná rada SR v energozákonoch sa navrhuje od 1. júla 2024.

Čítať viac
19. 03. 2024

Postupy pri výstavbe priemyselných parkov preverí Najvyšší kontrolný úrad SR

Ministerstvo hospodárstva SR bude poskytovať súčinnosť Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) SR, ktorý začal s preverovaním procesov pri príprave a výstavbe strategických priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a vo Valalikoch pri Košiciach. V oboch priemyselných parkoch sa aktuálne pripravujú na svoju výrobu strategickí investori.

Čítať viac
15. 03. 2024

D. Saková: Prvá časť pripravovaného strategického parku v Rimavskej Sobote je odovzdaná investorovi. Spoločnosť Winkelmann môže začať s výstavbou závodu.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a štátna spoločnosť MH Invest napredujú s prípravnými prácami na budúcom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote, kde plánuje svoju výstavbu významný investor, nemecká rodinná spoločnosť Winkelmann. Dnešným dňom (15. marec 2024) bol dosiahnutý ďalší míľnik a v zmysle investičnej zmluvy bola budúcemu investorovi odovzdaná pripravená prvá časť územia pre výstavbu budúceho závodu. Spoločnosť Winkelmann tak môže začať na samotnej výstavbe nového závodu v predpokladanom termíne v marci 2024 a v budúcnosti prinesie do regiónu s vysokou nezamestnanosťou minimálne 450 nových pracovných miest.

Čítať viac
13. 03. 2024

Vláda SR schválila VHZ, ktorým vytvára právny rámec pre zabezpečenie dodávok plynu pre mesto Humenné v prípadnej krízovej situácii

Vláda Slovenskej republiky (SR) urobila dôležitý krok pre vyriešenie hroziacej kritickej situácie s dodávkami tepla v meste Humenné. Na návrh podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila tzv. všeobecný hospodársky záujem, ktorý vytvára právny rámec pre zabezpečenie dodávok plynu pre mesto Humenné v prípade, ak by došlo ku krízovej situácii a zo strany spoločnosti Chemes by boli ohrozené dodávky tepla pre tisíce domácnosti, ale i priemyselný park v meste Humenné. Kľúčové sú aktuálne rokovania spoločnosti Slovenský plynárenský podnik, a. s. (SPP) s mestom Humenné, ktorých cieľom je garantovať, že za plyn dodaný na výrobu tepla bude zaplatené.

Čítať viac
06. 03. 2024

Štátni tajomníci Ministerstva hospodárstva SR sa zúčastnili na pracovných rokovaniach s bývalým talianskym premiérom Enricom Lettom

Štátni tajomníci Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH) SR Kamil Šaško a Vladimír Šimoňák sa v utorok 5. marca 2024 zúčastnili na pracovnom stretnutí s prezidentom Inštitútu Jacquesa Delorsa a bývalým talianskym premiérom Enricom Lettom, ktoré sa uskutočnilo na Úrade vlády SR. Spoločné rokovania vedené predsedom vlády SR Robertom Ficom boli zamerané na zhodnotenie hlavných výziev jednotného trhu Európskej únie (EÚ) so zameraním na skúsenosti a podmienky v rámci slovenského hospodárstva.

Čítať viac
05. 03. 2024

Pre bezpečnosť dodávok plynu na Slovensko je kľúčová otázka zachovania prepravy plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024

Brusel - V Bruseli sa v pondelok 4. marca 2024 konala Rada ministrov pre energetiku, ktorá sa venovala predovšetkým otázkam energetickej bezpečnosti a stability dodávok plynu pre budúcu zimu. Ministri schválili odporúčanie, ktoré umožní naďalej sledovať znižovanie spotreby plynu a diskutovali o opatreniach, ako zabezpečiť čo najväčšiu autonómiu EÚ pri dodávkach energií. Slovensko na nej zastupoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk