02. 03. 2023

Stretnutie ministra Karla Hirmana so zástupcami Inštitútu pre jadrovú energetiku

V Záhrebe sa vo štvrtok 2. marca 2023 uskutočnilo stretnutie ministra Karla Hirmana so zástupcami Inštitútom pre jadrovú energetiku (Nuclear Energy Institut - NEI), ktorý združuje významné subjekty pôsobiace v oblasti jadrovej energetiky. Inštitút sa zaujímal o energetickú politiku Slovenskej republiky.

Čítať viac
02. 03. 2023

Zraniteľní odberatelia môžu do konca marca 2023 zmeniť dodávateľa elektriny a plynu alebo prejsť na režim neregulovaných cien s účinnosťou od 1. januára 2024

Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulované ceny, môžu do konca marca 2023 požiadať svojho dodávateľa o ukončenie platnosti takejto zmluvy. Takáto zmena bude účinná od 1. januára 2024. Pre odberateľov, ktorým dodávky energií za regulované ceny vyhovujú a chcú v tomto režime pokračovať aj v roku 2024, nevzniká v takomto prípade žiadna povinnosť. Zmluva so súčasným dodávateľom im bude predĺžená automaticky.

Čítať viac
01. 03. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo obchodu USA: Spoločné vyhlásenie o obchodnej spolupráci v sektore energetiky

Dnes, 1. marca 2023, v mene vlád Spojených štátov amerických (USA) a Slovenskej republiky (SR) štátny tajomník Ministerstva obchodu USA Don Graves a minister hospodárstva Karel Hirman podpísali Spoločné vyhlásenie o priemyselnej a obchodnej spolupráci v sektore energetiky [vložiť odkaz, ak bude zverejnený] v rámci ministerského zasadnutia Partnerstva pre transatlantickú spoluprácu v oblasti energetiky a klímy (P-TECC) v Záhrebe.

Čítať viac
28. 02. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR eviduje po prvom týždni od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu takmer 12 tisíc žiadostí

Ministerstvo hospodárstva SR do tohto momentu eviduje 11 712 doručených žiadostí o dotácie na pokrytie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu v celkovej hodnote takmer 18 mil. eur.

Čítať viac
28. 02. 2023

Rokovanie projadrových krajín Európskej únie vo Švédsku, minister Karel Hirman navštívil aj spoločnosť Westinghouse

Popri neformálnom rokovaní Rady ministrov EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku aj za účasti Európskej komisie sa uskutočnilo separátne rokovanie dvanástich projadrových krajín zorganizované Francúzskom.

Čítať viac
28. 02. 2023

Bilaterálne stretnutie ministra hospodárstva Karla Hirmana s ukrajinským ministrom pre energetiku Germanom Galushchenkom

Švédsky Štokholm bol pri príležitosti aktuálneho švédskeho predsedníctva v Rade EÚ v uplynulých dňoch miestom neformálneho zasadnutia Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku.

Čítať viac
22. 02. 2023

Už za prvý deň od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien energií eviduje MH SR žiadosti v hodnote viac ako 2,2 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva SR už za prvý deň od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu dostalo 1 166 žiadostí v celkovej hodnote viac ako 2,2 mil. eur.

Čítať viac
21. 02. 2023

Energodotácie spustené!

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok 21. februára spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Dnešným dňom MH SR zverejnilo súbežne dve výzvy, a to pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť a subjekty verejnej správy. Základnou podmienkou pre podnaie výzvy je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. Mesačný finančný limit pre obe výzvy je 200 tisíc eur na jednotku. Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejnenom na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky sú uvedené v jednoduchej a prehľadnej forme na webovom sídle ministerstva: energodotacie.mhsr.sk.

Čítať viac
20. 02. 2023

Investícia s vplyvom na celý región. Valaliky Industrial Park začína výstavbu slávnostným výkopom

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park začali prvé stavebné práce v priemyselnom parku pri Valalikoch.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk