19. 04. 2024

Denisa Saková na Sneme Republikovej únie zamestnávateľov zdôraznila potrebu energeticky silného Slovenska

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková počas diskusie na 20. výročnom Sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) upozornila na dôležitosť rozvoja energetického sektora pre budúcnosť Slovenska. Témami diskusie bolo aj zlepšovanie podnikateľského prostredia, digitalizácia, či podpora životného prostredia.

Čítať viac
16. 04. 2024

Štátne spoločnosti MH Manažment a MH Teplárenský holding majú nové vedenia

Ministerstvo hospodárstva SR, ako jediný akcionár spoločnosti MH Manažment, a. s. , ktorej dcérskou spoločnosťou je zároveň MH Teplárenský holding, a. s., menovalo nových členov predstavenstva uvedených spoločností.

Čítať viac
10. 04. 2024

Ministerka hospodárstva Saková diskutovala o možnosti prepravy plynu z kaspického regiónu na Slovensko

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková sa v stredu 10. apríla 2024 stretla s ministrom hospodárstva Azerbajdžanu Mikayilom Jabbarovom. Na stretnutí aj za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica diskutovali o možnosti prepravy plynu z kaspického regiónu na Slovensko. Ďalšími témami bolo zvýšenie obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami, podpora vzájomných investícií a príprava 1. zasadnutia Spoločnej slovensko-azerbajdžanskej pracovnej skupiny pre hospodársku spoluprácu.

Čítať viac
09. 04. 2024

Európska komisia dnes oficiálne schválila poskytnutie investičnej pomoci pre Volvo, ktorá na východné Slovensko prinesie 3 300 pracovných miest

Európska komisia (EK) v pondelok 8. apríla 2024 oficiálne schválila poskytnutie štátnej investičnej pomoci pre spoločnosť Volvo Cars, ktorá realizuje svoju investíciu v štátnom priemyselnom parku vo Valalikoch pri Košiciach. Schválenie pomoci znamená významný krok v úspešnej realizácii projektu. Investícia nielen zásadným spôsobom podporí rozvoj východného Slovenska, ale na východné Slovensko prinesie 3 300 pracovných miest a prispeje k transformácii slovenského automobilového priemyslu na elektromobilitu.

Čítať viac
02. 04. 2024

Zahájenie III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí Interreg Europe

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dáva do pozornosti možnosť zapojiť sa do III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí programu Interreg Europe v programovom období 2021 – 2027. Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projektový zámer v období od 20. marca do 7. júna 2024 prostredníctvom webovej stránky Interreg Europe.

Čítať viac
22. 03. 2024

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru povedie Ľubica Šimková

Vo štvrtok 21. marca 2024 sa vedenia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR ujala Ľubica Šimková, ktorú do funkcie menovala podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Ľ. Šimková tak vystriedala v pozícii generálneho riaditeľa Alexandra Hlatkého, ktorý sa stal novým generálnym riaditeľom sekcie európskych programov na Ministerstve hospodárstva SR.

Čítať viac
21. 03. 2024

Jadrová energia má zásadným spôsobom prispieť k zabezpečeniu dostatku energie aj k dekarbonizácii

Na historicky prvom Jadrovom samite (Nuclear Energy Summit) v Bruseli až 36 krajín, vrátane Číny, Indie a USA, hovorilo o nenahraditeľnom význame jadrovej energie pri zabezpečení dostatku zdrojov pre bežnú spotrebu aj priemysel. Diskutujúci zároveň zdôraznili nezastupiteľnú úlohu jadrovej energie pri prechode od fosílnych palív. Jednou z tém na samite boli aj formy financovania výstavby nových zdrojov i prípadné predlžovanie životnosti existujúcich reaktorov. Francúzsko v tejto veci vyvíja iniciatívu, aby sa do financovania týchto projektov vo väčšej miere zapojili multilaterálne inštitúcie, ako sú Svetová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, alebo ich ekvivalenty z Ázie či Ameriky.

Čítať viac
20. 03. 2024

Novela energetických zákonov prináša posilnenie práva a ochranu spotrebiteľov v energetike a prechod právomocí v oblasti štátneho dozoru na ÚRSO

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo rozsiahlu novelizáciu štyroch základných energetických zákonov, ktoré zohľadňujú najmä skúsenosti z aplikačnej praxe. Novela zákonov prináša najmä sprehľadnenie faktúr pre spotrebiteľov, rozšírenie právomocí a nové kontrolné kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), čím dochádza k posilneniu jeho postavenia. Na ÚRSO rovnako prechádzajú právomoci v oblasti štátneho dozoru zo Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), upravuje sa spôsob výkonu cenovej regulácie, či ustanovenia týkajúce sa ukladania povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme. Novela zároveň umožní ľahšie pripájanie obnoviteľných zdrojov. Účinnosť zmien, ktoré ešte musí schváliť Národná rada SR v energozákonoch sa navrhuje od 1. júla 2024.

Čítať viac
19. 03. 2024

Postupy pri výstavbe priemyselných parkov preverí Najvyšší kontrolný úrad SR

Ministerstvo hospodárstva SR bude poskytovať súčinnosť Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) SR, ktorý začal s preverovaním procesov pri príprave a výstavbe strategických priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a vo Valalikoch pri Košiciach. V oboch priemyselných parkoch sa aktuálne pripravujú na svoju výrobu strategickí investori.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk