Ex post hodnotenia - I. kalendárny polrok 2023

Ministerstvo hospodárstva SR uverejňuje ex post hodnotenia regulácií zaradených v Registri ex post na 1. kalendárny polrok 2023.

Jednotlivé súbory sú obsahom Formulára na vykonanie ex post hodnotenia regulácii pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (prílohy č. 9a Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov).

Časti 9.1 až 9.3 formulára sú vypracované gestorom právneho predpisu. Časť 9.4 formulára obsahuje stanovisko MH SR k vykonanému ex post hodnoteniu.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk