Ministerstvo dopravy SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

228/2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/555

1.1.2022

17 200 €

-   €

1.1.2023

17 700 €

-   €

1.1.2024

18 200 €

-   €

1.1.2025

18 700 €

-   €

 

______________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (625 kb)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk