18. 04. 2018

MH SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR 18. apríla 2018 vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky spolu vo výške 36 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Čítať viac
13. 04. 2018

SIEA získala na veľtrhu RACIOENERGIA cenu za najkreatívnejšiu expozíciu

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) získala na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2018 v bratislavskej Inchebe ocenenie „Zlatý Leonardo“ za najkreatívnejšiu expozíciu.

Čítať viac
12. 04. 2018

Ministerstvo hospodárstva predstavilo ďalší antibyrokratický balíček pre podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo ďalší návrh 25 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Vychádza predovšetkým z podnetov od podnikateľov, ktorým by mal balíček ročne priniesť úsporu vyše 7 miliónov eur. Opatrenia smerujú najmä k zníženiu regulačného zaťaženia a byrokracie, s dôrazom na využitie elektronizácie, ale aj podporu rodinného podnikania. Materiál je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a následne o ňom bude rokovať vláda.

Čítať viac
12. 04. 2018

Na veľtrhu CONECO 2018 aj ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia stratégie prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) umožnili slovenským firmám prezentovať svoje riešenia v oblasti energetiky, stavebníctva a elektromobility na veľtrhu CONECO 2018 v Bratislave.

Čítať viac
11. 04. 2018

Spolupráca s Kazachstanom napreduje

Hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Kazachstanom výrazne napredujú. Zhodli sa na tom delegácie oboch krajín, ktoré sa stretli v bratislavskom hoteli Bôrik. Práve tam sa 10. – 11. apríla 2018 uskutočnilo 7. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou. V regióne Strednej Ázie je táto krajina naším významným a perspektívnym partnerom v oblasti ekonomickej spolupráce.

Čítať viac
06. 04. 2018

Centrum pre hospodárske otázky, analytický útvar MH SR, rozširuje svoj tím

V rámci národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy rozširuje Centrum pre hospodárske otázky MH SR svoj analytický tím.

Čítať viac
06. 04. 2018

Stále sa dá prihlásiť do súťaže o Inovatívny čin roka 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v januári jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2017". Termín podávania prihlášok je predĺžený do 16. apríla. K tomuto kroku organizátor pristupuje pre veľký záujem o prihlásenie sa do súťaže.

Čítať viac
28. 03. 2018

Elektromobil v obci, v meste, na diaľnici. Sme pripravení?

Elektrifikácia automobilov je hlavným trendom súčasného automobilového priemyslu. Je Slovensko pripravené na plynulý prechod k elektromobilom? Dokážeme sa prispôsobiť novým tendenciám? Aj tieto otázky sa snažili zodpovedať účastníci workshopu, ktorý zorganizoval portál Euractiv Slovensko spoločne so ZSE.

Čítať viac
26. 03. 2018

Týždeň podnikateľského vzdelávania

Rozšíriť povedomie o dôležitosti a prínose praktického podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania. To bolo cieľom Týždňa podnikateľského vzdelávania (19. – 23. marec 2018), ktorý pripravila nezisková organizácia JA Slovensko. Súčasťou série podujatí bola aj súťaž JA Vitajte v našom regióne.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk