17. 08. 2016

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania

Prvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda dnes schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Účinný by mal byť od 1. januára 2017.

Čítať viac
17. 08. 2016

Očakávame nárast spotreby elektriny

Na Slovensku by sa malo v nasledujúcich rokoch spotrebovať viac elektriny ako doteraz. Súvisí to s nárastom hrubého domáceho produktu a očakávanými vysokými investíciami do priemyslu v najbližších piatich rokoch. Ministerstvo hospodárstva už počas prvých piatich mesiacov tohto roka eviduje medziročný nárast spotreby elektriny o takmer tri percentá. Ukazuje sa, že celková spotreba elektriny na Slovensku by mohla v tomto roku dosiahnuť historicky najvyššiu úroveň a presiahnuť 30 terawatthodín. MH SR to konštatovalo v pravidelnej správe o bezpečnosti dodávok elektriny.

Čítať viac
12. 08. 2016

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 11. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, Schéma DM – 18/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 150/2016 dňa 4. augusta 2016.

Čítať viac
12. 08. 2016

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Podnikatelia sa môžu do 16. septembra 2016 uchádzať o inovačné vouchre na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk . Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 10. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie tejto formy dotácie.

Čítať viac
12. 08. 2016

SOI kontrolovala poistenie cestovných kancelárií proti úpadku

Slovenská obchodná inšpekcia urobila v dňoch 25. až 29. júla celoslovenskú kontrolnú akciu cestovných kancelárií. Prioritne ju zamerala na preverenie dodržiavania povinností mať po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku. Inšpektori preverili celkovo 85 podnikateľských subjektov. Nedostatky zistili v dvoch z nich.

Čítať viac
05. 08. 2016

Podniky sa môžu uchádzať o podporu pri slovensko-izraelských výskumných a vývojových projektoch

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 4. augusta Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktoré podporujú spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Čítať viac
05. 08. 2016

Počet investícií na Slovensku v prvom polroku prudko vzrástol

Ministerstvo hospodárstva SR spolu s rezortnou Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) hlásia mimoriadne úspešný prvý polrok 2016. Objem nových investičných projektov na Slovensku medziročne vzrástol o približne 188 percent.

Čítať viac
04. 08. 2016

MH vlani neevidovalo žiadne problémy s dodávkami plynu

Dodávka zemného plynu slovenským odberateľom bola v minulom roku bezproblémová, plynulá a bezpečná. Nevyskytli sa žiadne závažné incidenty, ktoré by ju narušili. V pravidelnej ročnej správe o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva SR s tým, že prepravná sieť, distribučné siete a podzemné zásobníky plynu boli prevádzkované spoľahlivo a bezpečne, pričom plne pokrývali dopyt domáceho trhu.

Čítať viac
03. 08. 2016

MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií a technologického transferu

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie podporí sumou 175 miliónov eur rozvoj inovačného potenciálu slovenských podnikov. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy až do vyčerpania prostriedkov vyčlenených na výzvu. Podporu môžu dostať projekty na celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk