31. 01. 2023

Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky tzv. „2.4“. MH SR má tak ďalší nástroj pomoci v boji s vysokými cenami energií.  

Ministerstvo hospodárstva dostalo v utorok 31. januára od Európskej komisie (EK) oznámenie o schválení schémy štátnej pomoci na podporu podnikov zasiahnutých mimoriadnou situáciou v súvislosti s energetickou krízou. Európska komisia tak v krátkom čase notifikovala schému pripravenú ministerstvom hospodárstva, pričom pripravovaná schéma vychádza z oddielu 2.4 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, ktorú Európska komisia prijala 23. marca 2022.

Čítať viac
26. 01. 2023

Ministra hospodárstva Karla Hirmana dnes prijala prezidentka Zuzana Čaputová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes prijala na pôde Prezidentského paláca ministra hospodárstva SR Karla Hirmana. Hlavnou témou ich rozhovoru boli aktuálne opatrenia, riešenia, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) realizuje v rámci svojej pôsobnosti na pomoc domácnostiam, podnikateľskému sektoru, ale i verejnej správe na elimináciu dôsledkov energetickej krízy. Vo vzájomnej diskusii rezonovala aj otázka energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorá predstavuje vysoko aktuálnu tému vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine vyvolaný Ruskou federáciou.

Čítať viac
16. 01. 2023

Veľký prehľad - ceny energií 2023

Ministerstvo hospodárstva SR prináša veľký prehľad cien energií na rok 2023. Prehľad obsahuje nariadenia/opatrenia, ktoré prijala vláda na pomoc v súvislosti s cenami elektrickej energie, plynu, či tepla pre jednotlivé subjekty.

Čítať viac
16. 01. 2023

Mimoriadna správa: Pomoc pre malých odberateľov je schválená!

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo návrh nariadenia, ktoré ustanovuje na rok 2023 stropy elektrickej energie a plynu pre zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou za dodávku energií. Predložené nariadenie vláda SR schválila na svojom mimoriadnom zasadnutí 16. januára 2023. Vďaka schválenému nariadeniu sa tak na rok 2023 ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu vo výške 99 eur/MWh a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny vo výške 199 eur/MWh.

Čítať viac
09. 01. 2023

Ministerstvo hospodárstva vyhlasuje výzvu pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Rezort hospodárstva preto vyzýva všetkých dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy, aby upravili zálohové platby spôsobom, ktorý zohľadní dostupnú podporu štátu pre domácnosti. Rovnako vyzýva, aby dodávatelia tepla v súlade s Nariadením vlády SR č. 464/2022 Z. z. upravili v cene dodávky tepla pre koncových odberateľov tepla v bytových a rodinných domoch výšku variabilnej zložky ceny tepla tak, aby zohľadňovala obmedzený nárast ceny tepla pre týchto odberateľov. Na základe nariadenia vlády nárast ceny tepla v porovnaní s rokom 2022 nesmie presiahnuť 20 eur/MWh a koncová cena tepla nesmie presiahnuť 199 eur/MWh.

Čítať viac
06. 01. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR naďalej eviduje pokles spotreby plynu

Ministerstvo hospodárstva SR počas bežiacej vykurovacej sezóny 2022-2023 eviduje naďalej pokles spotreby plynu. Údaje štátneho prevádzkovateľa distribučnej siete SPP-distribúcia, ktoré reflektujú reálnu fyzickú spotrebu plynu odberateľmi na Slovensku, poukazujú výrazné zníženie spotreby, kedy v mesiaci november 2022 šlo o zníženie vo výške 15,12 % v porovnaní s päťročným priemerom. V mesiacoch október to bolo 25,78 %, v mesiaci september 25,86 % a v mesiaci august šlo o 23,14 % zníženie.

Čítať viac
05. 01. 2023

Ministerstvo hospodárstva pripravuje ďalšiu výzvu na pomoc v boji s vysokými cenami energií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) plánuje už v priebehu februára 2023 vyhlásiť ďalšiu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Ide o pokračovanie pomoci podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení, ktorú ministerstvo poskytovalo už v priebehu decembra 2022. Oprávneným žiadateľom bude každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť (je poskytovateľom služby alebo predajcom tovaru) bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania, vrátane samospráv, občianskych združení či domovov sociálnych služieb. Oprávnené obdobie, ako i ďalšie parametre možností čerpania spresní rezort v závislosti od vývoja situácie s cenami energií. Aktualizované informácie budú zverejňované na webovom sídle ministerstva https://energodotacie.mhsr.sk/.

Čítať viac
05. 12. 2022

Poďme šetriť spolu. Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťajú informačnú kampaň.

Šetríme pre nás je názov informačnej kampane o úsporách energie, ktorú 5. decembra 2022 odštartovalo ministerstvo hospodárstva spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Jej hlavným cieľom je motivovať ľudí, aby využívali energiu úsporne a poskytnúť im praktické odporúčania, ako hľadať rezervy a znižovať spotrebu. Informovali o tom minister hospodárstva Karel Hirman a Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá kampaň zabezpečuje.

Čítať viac
01. 12. 2022

Pozor! Ministerstvo hospodárstva zverejnilo očakávanú výzvu na kompenzácie vysokých cien energií. Môžu o ne požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť.

Ministerstvo hospodárstva SR prináša pomoc všetkým hospodárskym subjektom. Dnešným dňom 1. decembra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu. Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien môžu podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, to znamená, ak sú poskytovateľom služby, alebo predajcom tovaru bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania. Rezort hospodárstva tak dokáže pomôcť drvivej väčšine firiem, ale i samosprávam, občianskym združeniam, živnostníkom, či iným subjektom. Oprávnený príjemca dotácie musí splniť zároveň podmienky uvedené vo výzve. Oprávneným obdobím, za ktoré môžu uvedené subjekty zaslať žiadosť sú mesiace august a september 2022. Žiadosti je možné podávať dnes od 13:00 hod do 22. decembra 2022. Na výzvu je vyčlenených takmer 360 miliónov eur. Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke energodotacie.mhsr.sk

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk