30. 11. 2022

Rezort hospodárstva dostal potvrdenie EK k memorandu so Slovenskými elektrárňami. Komisia potvrdila, že nemá výhrady voči aplikácii memoranda pre slovenské domácnosti.

Európska komisia (EK) 28. novembra 2022 listom oznámila ministerstvu hospodárstva, že nemá výhrady voči opatreniu na stabilizáciu cien elektriny pre domácnosti, ktoré vyplýva z memoranda medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a Slovenskými elektrárňami, a. s. (SE).

Čítať viac
25. 11. 2022

BLACK FRIDAY: Tipy ako sa vyhnúť výpredajovým nástrahám

Rastúce ceny výrobkov spôsobené infláciou, rastúcimi cenami energií a nedostatkom tovarov tento rok nepochybne ovplyvnia záujem spotrebiteľov o nákupy počas výpredajov známych pod názvom “Black Friday“, ako aj počas “Cyber Monday“, ktorý krátko po ňom nasleduje a je zameraný na nákupy online. Ak máte v pláne využiť zľavy, ktoré obchodníci ponúkajú, Európske spotrebiteľské centrum v SR prináša rady a odporúčania, ako predísť tomu, aby ste boli oklamaní.

Čítať viac
24. 11. 2022

Ministri pre energetiku sa zhodli na viacerých návrhoch, čaká ich ďalšie mimoriadne stretnutie v decembri k cenovému stropu zemného plynu

Dňa 24. novembra sa v Bruseli uskutočnilo mimoriadne rokovanie Rady ministrov pre energetiku. Predmetom diskusie ministrov boli návrhy na zrýchlenie povoľovania nových obnoviteľných zdrojov energie, opatrenia na posilnenie solidarity, ako aj návrh korekčného mechanizmu reagujúceho na vysoké ceny plynu, ktorý bol predložený Európskou komisiou v utorok. Postavenie Slovenska k jednotlivým návrhom na zasadnutí prezentoval minister hospodárstva Karel Hirman a veľvyslankyňa pri EÚ Mária Malová.

Čítať viac
17. 11. 2022

17. november 1989 mal svoj zmysel

Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý si pripomíname 17. novembra ako štátny sviatok, je začiatkom nielen občianskych a politických slobôd, ale aj vstupom do slobody podnikania.

Čítať viac
17. 11. 2022

Vláda schválila VHZ, ide o významný míľnik na pomoc domácnostiam pre elimináciu následkov vysokých cien elektrickej energie

„Vláda na svojom zasadnutí schválila oba Všeobecné hospodárske záujmy (VHZ), ktoré minister hospodárstva Karel Hirman vláde predložil. Ide tak o významný míľnik na pomoc domácnostiam pre elimináciu následkov vysokých cien elektrickej energie. „Všeobecné hospodárske záujmy (VHZ), ktoré boli schválené na zasadnutí vlády, nám upravujú legislatívny rámec na zavedenie memoranda so Slovenskými elektrárňami, a. s. (SE) a podmienky dodávok elektriny pre slovenské domácnosti v budúcom roku 2023. Súčasne stanovujú podmienky dodávok zo SE, a. s. na obchodného agenta, ktorým je štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) a podmienky dodávok smerom z SPP, a. s. smerom ku koncovým odberateľom. Vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva SR tým plnia svoju úlohu a prísľub, že občania budú mať od 1. januára 2023 zabezpečené svoje dodávky elektrickej energie za cenu na takej úrovni, ktorá bude pre nich znesiteľná a akceptovateľná," uviedol minister hospodárstva.

Čítať viac
15. 11. 2022

Spoločnosť SPP čaká náročné preklenovacie obdobie, pre plnenie dôležitých úloh v súvislosti s energetickou krízou MH SR pristúpilo k jeho posilneniu

Ministerstvo hospodárstva SR sa pre plnenie úloh, ktoré budú štátnej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. vyplývať z realizácie opatrení štátu na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie, rozhodlo posilniť štátne finančné aktíva spoločnosti SPP, a. s. vkladom do kapitálových fondov spoločnosti. Uvedený návrh ministerstva hospodárstva včera schválila Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí. „Stopercentným vlastníkom spoločnosti SPP, a. s. je štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva a teda ministerstvo postupuje ako zodpovedný akcionár tak, aby SPP, a. s. bolo schopné počas celej nastávajúcej vykurovacej sezóny plniť svoje úlohy nielen ako dodávateľ plynu, ale ako aj dodávateľ elektrickej energie pre všetkých klientov, avšak najmä pre domácnosti na Slovensku. Uvedené je dôležité aj pre úlohy, ktoré štátnemu SPP, a. s. budú vyplývať z rôznych schém podpory rôznych kategórií odberateľov tak, aby cenová úroveň počas nadchádzajúcej vykurovacej cenovej úrovne bola nielen pre klientov tejto štátnej spoločnosti prijateľná,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Čítať viac
10. 11. 2022

Energeticky náročné podniky môžu už dnes žiadať o kompenzácie na energie

Energeticky náročné podniky už môžu požiadať ministerstvo hospodárstva o finančné kompenzácie z dôvodu vysokých platieb za cenu energií. Urobiť tak môžu do 25. novembra 2022. Ide o takmer 120 podnikov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zákon“) a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“). Rezort hospodárstva má pre uvedené kompenzácie vyčlenených 40 mil. eur, pričom v prípade energeticky náročných podnikov pôjde o kompenzácie položky obnoviteľných zdrojov energie v tarife za prevádzkovanie systému (TPS). Uvedená tarifa je pritom jednou z najvyšších položiek v koncovej cene elektrickej energie podnikov.

Čítať viac
09. 11. 2022

MH SR vyhlásilo ďalšiu výzvu: Modernejšie vodné elektrárne vďaka prostriedkom z Plánu obnovy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu, v poradí tretiu, výzvu z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu elektriny s využitím vodnej energie, tzv. vodných elektrární. Na výzvu je z prostriedkov Európskej únie vyčlenených 16 miliónov eur a jej cieľom je podporiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Investíciami do modernizácie vodných elektrární sa zvýši účinnosť výroby elektriny, ktorá prispieva k naplneniu národných cieľov stanovených pre zelenú energiu.

Čítať viac
07. 11. 2022

Pomoc pre všetky podniky v súvislosti s vysokými cenami energií

Na dnešnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady došlo k dohode so sociálnymi partnermi v súvislosti s pomocou pre energeticky náročné podniky. Približne 120 podnikov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zákon“) a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“), tak bude môcť čerpať kompenzácie z dôvodu vysokých platieb za cenu energií ešte v roku 2022. Pre uvedené kompenzácie bude vyčlenených 40 miliónov eur. Zároveň dnes vláda schválila novelu zákona o dotáciách, ktorá vytvára rámec pre poskytovanie kompenzácií na pomoc ostatným podnikom.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk