Prebiehajúce konzultácie

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 26
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Uznanie odborných kvalifikácií pre zahraničných zdravotníkov
Legislatívna lokalizácia: § 37 ods. 6 písm. a); ods. 7
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 13.05.2024 - 10.06.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (416kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 29
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Modifikácia následkov, ak návrh úradne určenej ceny lieku uvedený v žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov prevyšuje európsku referenčnú cenu lieku
Legislatívna lokalizácia: § 16 ods. 7
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 04.06.2024 - 02.07.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 28
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie povinnosti uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady lieku, ak ide o liek na ojedinelé ochorenie, liek určený na liečbu závažného ochorenia alebo liek na inovatívnu liečbu
Legislatívna lokalizácia: § 16 ods. 4 písm. i)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 04.06.2024 - 02.07.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (408kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 31
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie výnimky z povinnosti predložiť medicínsko-ekonomický rozbor k žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín
Legislatívna lokalizácia: § 60 ods. 2 písm. m)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 04.06.2024 - 02.07.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 32
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie výnimky z povinnosti predložiť medicínsko-ekonomický rozbor k žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Legislatívna lokalizácia: § 32 ods. 2 písm. n)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 04.06.2024 - 02.07.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 27
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie povinnosti predkladať farmako-ekonomický rozbor pre lieky na ojedinelé ochorenie
Legislatívna lokalizácia: § 10 ods. 6
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 04.06.2024 - 02.07.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 30
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie výnimky z povinnosti predložiť medicínsko-ekonomický rozbor k žiadosti o zaradenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Legislatívna lokalizácia: § 45 ods. 2 písm. n)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 04.06.2024 - 02.07.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 33
Gestor právneho predpisu: MZ SR (NCZI)
Názov právneho predpisu: Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zmena funkcionality informačného systému
Legislatívna lokalizácia: § 12a
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 05.06.2024 - 03.07.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB) Dotazník (DOCX) (28kB)
Web gestora: -

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk